enpl

Modernizacja domu wpływająca na poprawę efektywności energetycznej – od czego zacząć?

Niemalże połowa z nas żyje w domach jednorodzinnych, które stanowią 90% wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce. Niestety często są to budynki o niskim standardzie energetycznym, przez co zużywają zdecydowanie więcej energii niż gdyby zostały poddane kompleksowej modernizacji. Jak wynika z danych Polskiego Alarmu Smogowego jedna trzecia budynków jednorodzinnych nie jest w ogóle ocieplona. Jednak aż 60% właścicieli tych domów chciałoby w najbliższych latach przeprowadzić inwestycje modernizacyjne.[1]

Najczystszą i zazwyczaj tańszą niż zakup u dostawcy jest ta energia, która nie została zużyta, dzięki zastosowaniu rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną. Dlatego kierunek, w którym podejmujemy kroki w celu zmniejszenia ilości energii wykorzystywanej do ogrzania, oświetlenia czy przygotowania ciepłej wody w naszych domach jest jak najbardziej słuszny. Działania modernizacyjne pozwalają z jednej strony na poprawę komfortu życia mieszkańców domu, z drugiej, w większości przypadków, na obniżenie wydatków na energię.

Cała droga, począwszy od zaplanowania zakresu inwestycji, przez wykonawstwo, na finasowaniu kończąc, dla wielu osób jest sporym wyzwaniem. Jednak jest kilka wskazówek, o których warto pamiętać podczas całego procesu realizacji inwestycji. Pozwolą one, przynajmniej w części, uchronić nas przed nietrafionymi decyzjami inwestycyjnymi, zaoszczędzą sporo nerwów i czasu.

Jak dobrze zaplanować modernizację domu?

Planując działania modernizacyjne, warto dobrze się przygotować. W końcu to proces kosztowny i czasochłonny. Na początek warto zastanowić się jaki jest stan naszego budynku i co należałoby w nim zmienić. Czy mój dom jest ocieplony? Jeśli tak to czy został on ocieplony w całości? Jak dawno było wykonane ocieplenie? Czy, być może, np. poddasze nie zostało poddane termomodernizacji? Czy okna i drzwi są szczelne, w dobrym stanie technicznym? Ile mają lat? Jakie posiadam źródło ciepła w moim domu i czy jest ono efektywne energetycznie? Ile kosztuje ogrzanie domu w trakcie sezonu grzewczego?

Warto na tym etapie rozważyć podjęcie współpracy z audytorem energetycznym lub innym ekspertem (np. gminnym doradcą energetycznym), który posiada wiedzę i doświadczenie w sporządzaniu audytów lub świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków jednorodzinnych.

Audyt energetyczny to nie tylko odpowiedź na pytanie o stan techniczny budynku. Pozwala na określenie obszarów i elementów, na które należy zwrócić uwagę chcąc poprawić efektywność energetyczną naszego budynku. W audycie energetycznym wskazywany jest zakres modernizacji najbardziej optymalny pod względem relacji możliwych do uzyskania efektów do wymaganych do poniesienia kosztów. Daje to pełny, wiarygodny obraz stanu budynku i możliwych do zastosowania rozwiązań, pozwalając zaplanować przebieg działań krok po kroku.

Jakie inwestycje modernizacyjne warto wziąć pod uwagę?

Bez względu na to czy zdecydujemy się na wsparcie eksperta czy też nie zawsze warto rozważyć zakres i zasadność planowanych prac. Należy brać pod uwagę nie tylko stan techniczny domu, ale także obowiązujące na danym terenie akty prawne, nie zapominając przy tym, że każdy budynek jest inny. Rozwiązanie, które sprawdziło się u naszego sąsiada, niekonieczne przyniesie takie same efekty po zastosowaniu w naszym domu. Dodatkowo warto pamiętać o zachowaniu odpowiedniej kolejności wykonywania inwestycji, zwłaszcza jeśli planujemy kompleksową modernizację np. zalecane jest wykonanie termomodernizacji budynku przed wymianą źródła ciepła.

Warto wziąć pod uwagę najważniejsze prace, zwłaszcza jeśli inwestycje mają dotyczyć kilkudziesięcioletniego, nieocieplonego domu:

Na tym etapie, jeśli nie decydowaliśmy się na audyt energetyczny, warto także sprawdzić czy planowana przez nas inwestycja jest w ogóle opłacalna i przyniesie satysfakcjonujące oszczędności. W tym celu, pomocne mogą być przygotowane przez ekspertów przykładowe pakiety inwestycyjne które analizują wykonanie konkretnych prac termomodernizacyjnych w ramach określonej wielkości zaciągniętego kredytu. Zapoznanie się z nimi pozwoli lepiej zorientować się w planowanym zakresie inwestycji i nakładach finansowych jakie będą nam potrzebne do przejścia procesu modernizacyjnego naszego domu.

W kolejnym kroku warto także skorzystać z Kalkulator oszczędności energii. Narzędzie daje możliwość obliczenia szacunkowych rocznych oszczędności zarówno w jednostkach energii – kilowatogodzinach (kWh) jak i polskich złotych (PLN), które są możliwe do osiągnięcia po wykonaniu prac modernizacyjnych.

Produkty – które wybrać?

Obecnie rynek oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań technologicznych które wpływają na poprawę efektywności energetycznej budynków. Jednak rodzą się pytania: które z rozwiązań będzie najbardziej optymalne dla naszego domu? Jaki produkt da najlepsze efekty po jego zastosowaniu? Zawsze warto korzystać z opinii eksperta, jednak, jeśli nie mam takiej możliwości lub po prostu sami chcemy pogłębić wiedzę w tym zakresie polecamy zajrzeć do naszych poradników, które w gąszczu internetowych źródeł informacji przekazują fachową wiedzę o sprawdzonych technologiach.

Kiedy już zostaną podjęte decyzje o wyborze technologii, warto wybrać te materiału i urządzenia, które mają najlepsze parametry i przyniosą najlepsze efekty. Na tym etapie pomocny będzie Wirtualnego Doradcy Technologicznego. Narzędzie wyszukuje materiały i urządzenia odpowiadające naszym potrzebom spośród tych które zostały zakwalifikowane do programu i spełniają wysokie parametry wydajnościowe i energetyczne.

O czym pamiętać wybierając ekipę wykonującą prace?

Wykonanie prac zgodnie z planowanym harmonogramem oraz z obwiązującymi przepisami prawa, a także rzetelnie i dokładnie to ważny czynnik powodzenia całego procesu modernizacji.  Wybierając ekipę remontową warto stawiać na doświadczonych i mających dobre opinie wykonawców. Na początku warto poszukać informacji o firmie w intrenecie oraz zaczerpnięcia opinii u znajomych i rodziny.  Podczas spotkania z potencjalnym wykonawcą warto poprosić o referencje i rekomendacje z miejsce w których wcześniej wykonywał prace. Poprośmy o wycenę zakresu realizacji oraz czas obowiązywania tej wyceny. Pamiętajmy, żeby zapytać o szacowany czas realizacji zlecenia. Potencjalny wykonawca powinien potrafić oszacować termin ukończenia prac.

Ważnym elementem jest także umowa pomiędzy nami, a wykonawcą. Warto zawrzeć w niej takie elementy jak odpowiedź na sytuację, kiedy wykonawca spóźnia się z wykonaniem prac lub wykonał ją w sposób niewłaściwy. W umowie powinien być także zawarty min. zakres prac wraz z etapami i datami ich rozpoczęcia, zakończenia, proces odbioru i akceptacji wykonanych prac.

Jak sfinansować inwestycje modernizacyjne?

Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, zwłaszcza kiedy planujemy wykonanie kompleksowej modernizacji, są kosztowne.

Na znaczą część inwestycji możliwe jest pozyskanie dopłat w ramach różnego rodzaju programów dotacyjnych takich jak np. Czyste Powietrze czy Mój Prąd. Wsparcie można uzyskać min. na:

Formą kompensowania poniesionych kosztów inwestycyjnych jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Jest ona dostępna dla podatników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, posiadający prawo ulgi podatkowej na podstawie PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Limit wydatków jaki przypada na podatnika w ramach ulgi termomodernizacyjnej to 53 tys. złotych. Na stronie „dotacje” programu PolReff można przeczytać więcej o tego typu formach wsparcia.

Inną z opcji dla osób poszukujących finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną jest skorzystanie z kredytu PolREFF, który udzielany jest przez banki uczestniczące w programie PolREFF. Warunki uzyskania kredytu są zależne od wewnętrznej polityki instytucji finansowych uczestniczących w programie i są one dostosowane do sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz rodzaju inwestycji.

[1] Domy jednorodzinne w Polsce: źródła grzewcze, stan energetyczny, priorytety inwestycyjne, Polski Alarm Smogowy, 2021