enpl

(Polski)

Program „Czyste powietrze” to kompleksowy program skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Będzie on realizowany w latach 2018-2029. Przewidywane formy dofinansowania to dotacja i pożyczka.

Program Czyste Powietrze kierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Kwota dotacji wyliczana jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Wnioskujący na tej podstawie mogą starać się o finansowanie inwestycji w ramach jednego z trzech poziomów:

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem to min.:

Stworzony przez ekspertów PolREFF Wirtualny Doradca Technologiczny oferuje produkty spełniające wysokie wymagania techniczne narzucone przez Program Czyste Powietrze.

Wnioski przyjmowane są w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW. Możliwe jest także złożenie e-wniosku przez internet.

Ważne! W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia rozpoczęte lub zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że prace nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Nie udziela się jednak dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz w formie dotacji z prefinansowaniem.

Więcej informacji na stronie Programu: czystepowietrze.gov.pl