enpl

PolREFF

Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych (PolREFF) został zainicjowany i jest rozwijany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Wsparcia udzielają mu Ministerstwo Finansów, TaiwanBusiness EBRD Technical Cooperation Fund oraz EBRD Shareholders Special Fund poprzez finansowanie Wsparcia Technicznego Programu.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla właścicieli mieszkań i domów mieszkalnych w modernizacjach i remontach oraz walka ze SMOGIEM. Ma to miejsce poprzez udostępnienie finansowania dla właścicieli domów i mieszkań na wykonanie przedsięwzięć modernizacyjnych mających na celu podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawę komfortu życia w budynkach mieszkalnych.

Przedsięwzięcia modernizacyjne finansowane w ramach PolREFF poprzez partycypujące banki, mogą kwalifikować się zarówno do wsparcia dotacyjnego z programu Czyste Powietrze, Mój Prąd jak i zwrotu podatku w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej.

W ramach PolREFF, EBOiR przeznaczył 200 milionów euro, które za pośrednictwem banków uczestniczących w programie, będą przekazane w formie kredytów właścicielom domów oraz mieszkań, umożliwiając im realizację przedsięwzięć modernizacyjnych prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej budynków.

Unikalną korzyścią towarzyszącą finansowaniu EBOiR jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń niezależnych ekspertów – inżynierów, za pośrednictwem banków uczestniczących w PolREFF.

(English) The Polish Residential Energy Efficiency Financing Facility (PolREFF) was initiated and is managed by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

PolREFF is supported by the Polish Ministry of Finance, TaiwanBusiness EBRD Technical Cooperation Fund and EBRD Shareholders Special Fund which finance the Technical Support provided by the Facility.

The goal of PolREFF is to support owners of apartments and residential houses in modernisation and renovation as well as the fight against smog. This is achieved through funding for home improvement projects to increase energy efficiency and improve the quality of life in residential buildings.

Modernisation projects financed under PolREFF by the participating banks may qualify for grant support from the Clean Air Priority ProgrammeMy Electricity Programme and Tax Relief under the national programme “Ulga Termomodernizacyjna”.

The EBRD has allocated EUR 200 million, for on-lending through the participating banks to homeowners, enabling them to carry out modernisation projects leading to the increased energy efficiency of residential buildings.

The unique benefit of PolREFF is the opportunity to take advantage of the knowledge and experience of independent expert – engineers through the banks participating in PolREFF.