enpl

Ogniwa fotowoltaiczne – wykorzystanie energii słonecznej jako dodatkowego źródła energii elektrycznej

Aby za darmo mieć prąd z promieniowania słonecznego we własnym domu, można zastosować ogniwa fotowoltaiczne. Najczęściej umieszcza się je na dachu (patrz rysunek obok).

Systemy fotowoltaiczne mają kilka cech, które dla niektórych użytkowników są równie ważne jak zdolność tych systemów do generowania energii elektrycznej.

Po pierwsze: niezawodność – moduły fotowoltaiczne należą do najbardziej niezawodnych źródeł energii elektrycznej, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Nie zawierają ruchomych części i będą przez dziesięciolecia funkcjonować bez ingerencji człowieka.

Po drugie: prostota – systemy PV zawierają niewiele elementów składowych i podlegają bardzo prostym procedurom w zakresie eksploatacji i utrzymania. Dzięki temu mogą być wykorzystywane przez ludzi, którzy prawdopodobnie nie mają umiejętności i wiedzy niezbędnych do eksploatowania generatora napędzanego paliwem kopalnym.

Po trzecie: modularność – moc elektryczna dostarczana przez ogniwa fotowoltaiczne, przy pewnych warunkach nasłonecznienia, w znacznym stopniu jest podyktowana przez wielkość i liczbę modułów fotowoltaicznych, zainstalowanych w systemie. Po dołożeniu dodatkowych modułów, osiąga się większą moc systemu. Pozwala to na łatwe skalowanie systemu i dopasowanie go w ślad za zmianami w zakresie zapotrzebowania mocy lub dostępności środków inwestycyjnych. Na przykład, jeśli w gospodarstwie planuje się zakup sprzętu za dwa lata, to użytkownicy będą mogli zwiększyć moc systemu wtedy, gdy zapotrzebowanie wzrośnie i nie będą musieli szukać środków finansowych teraz, żeby z góry zapłacić za jeszcze niepotrzebnie przewymiarowany system.

Po czwarte: bezgłośna praca – systemy PV wytwarzają energię elektryczną w absolutnej ciszy.

Kiedy warto rozważyć instalację ogniw fotowoltaicznych?

Instalację ogniw fotowoltaicznych warto rozważyć wówczas, gdy chcemy przede wszystkim płacić niższe rachunki za energię elektryczną. Warunkiem podstawowym jest jednak posiadanie dość sporej i niezacienionej powierzchni dachowej, najlepiej skierowanej w kierunku południowym.

Okres zwrotu z takiej inwestycji, w zależności od wielkości instalacji, wynosi od kilku do kilkunastu lat, dlatego też należy traktować ją jako długoterminową.

Dodatkowym, choć niewymiernym, czynnikiem jest chęć bycia proekologicznym, gdyż instalując ogniwa fotowoltaiczne przyczyniamy się do mniejszego zużycia energii wytwarzanej w Polsce głównie poprzez spalanie węgla.

Na co zwrócić uwagę?

Najważniejsze to określić, czy chcemy zainstalować system wyspowy (autonomiczny) bez łączenia go z siecią elektroenergetyczną, czy też system współpracujący z siecią. Pierwszy z nich jest droższy, ponieważ musi być wyposażony w układ magazynowania energii elektrycznej, czyli akumulatory. Drugi jest tańszy, ale wymaga uzgodnienia z dostawcą energii elektrycznej i zainstalowania dwukierunkowego licznika energii elektrycznej.

Obecnie na rynku istnieje bogata oferta paneli różnej wielkości i mocy. Dostępne są także panele zintegrowane z pokryciem dachowym lub fasadą budynku, a nawet półprzeźroczyste moduły, które można montować w oknach.

Systemy PV instalowane na dachach domów mogą mieć moc rzędu kilku kilowatów. Teoretycznie jest więc możliwe zasilanie z nich wszystkich elektrycznych urządzeń domowych. Jednak dla naszej szerokości geograficznej ilość i zmiany promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi powodują, że systemy te w zasadzie nie zapewnią całkowitego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.

W układach z magazynowaniem wytworzonej energii rozwiązaniem tego problemu może być wielokrotne zwiększenie mocy i pojemności baterii, jednak wiąże się to ze zwiększeniem powierzchni ogniw fotowoltaicznych, a co za tym idzie znacznym zwiększeniem kosztów takiej instalacji.

Kupując moduły fotowoltaiczne warto zwrócić uwagę na niektóre parametry: