enpl

(Polski) Program Czyste Powietrze w 2023. Najważniejsze zmiany.

(Polski)  

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce i stale go usprawniamy – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Jakie więc zmiany pojawiają się w kolejnej edycji programu? Najważniejsze z nich to wyższe dofinansowanie możliwe do uzyskania oraz podniesione progi dochodowe.

Rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze działa od września 2018 r. i będzie realizowany do 2029 r. Celem jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza przez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w starych i nieefektywnych źródłach ciepła. Do tej pory Polacy złożyli 554 060 wniosków na działania termomodernizacyjne lub wymianę źródeł ciepła otrzymując z programu ponad 10 miliardów złotych. Dzięki tym inwestycjom w gospodarstwach domowych zmniejsza się zużycie energii, a tym samym, potencjalnie koszty ogrzewania. Dzięki wprowadzonym zmianom z programu będzie mogła skorzystać większa liczba Polek i Polaków.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Z dofinansowania oferowanego w programie Czyste Powietrze może skorzystać, tak jak było to do tej pory, osoba fizyczna która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Od stycznia zwiększyły się jednak kwoty progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania odpowiednich poziomów dofinansowania:

Osoby starające się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, mogą otrzymać środki na rozwiązania służące dociepleniu budynku, wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. To zostaje bez zmian. Nowością jest, jednak zachęta do przeprowadzania kompleksowej termomodernizacji budynków. Wnioskodawca, który postanowi zrealizować tego typu inwestycję, może uzyskać dofinansowanie na wyższym poziomie wskazanym w ofercie programu Czyste Powietrze.

Maksymalne poziomy dofinansowania, przy przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną to bezzwrotna dotacja, zależna od uzyskiwanych dochodów na:

Wcześniej dofinansowanie na podstawowym poziomie wynosiło maksymalnie 30 tys. zł, zaś na poziomie podważonym było to 47 tys., a w przypadku najwyższego można było uzyskać wcześniej do 79 tys. zł. Zmiany są więc znaczące.

Ważne: Osoby korzystające z podwyższonego oraz najwyższego poziomu wsparcia mogą ubiegać się o wypłatę połowy dotacji jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych. Transza zostanie wypłacona do 14 dni od zawarcia umowy, pozostała zaś kwota dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac.

Chcąc skorzystać z najwyższych poziomów finansowania dedykowanych dla kompleksowej termomodernizacji należy pamiętać o konieczności przeprowadzenia audytu energetycznego, który jest w tym wypadku obowiązkowy. Konieczne jest, także wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów przedstawionych w audycie, gwarantujących zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub o obniżających tę wartość minimum o 40%.

Program Czyste Powietrze zapewnia w tym celu dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł. Jest to koszt kwalifikowany, który nie jest wliczany do limitu maksymalnej kwoty dotacji.

Wprowadzone od stycznia zmiany objęły również Kredyt Czyste Powietrze. Dotychczas kredyt z dotacją udzielany był na przedsięwzięcia rozpoczęte od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku udzielającym kredytu. Obecnie pożyczkę z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu będzie można uzyskać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku.

Program Czyste Powietrze wprowadza teraz możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Kiedy jest taka możliwość? Drugi wniosek o dofinansowanie mogą złożyć osoby, które już wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Teraz mogą złożyć kolejny wniosek już na inne koszty kwalifikowane.

źródło: czystepowietrze.gov.pl