enpl

(Polski) 7 września 2022 roku, pod hasłem “Powietrze, którym się dzielimy”, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. To święto zostało ustanowione 2 lata temu przez Organizację Narodów Zjednoczonych ONZ.

W tym roku, 28 lipca, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło również rezolucję mówiącą, że każdy człowiek ma prawo do życia w czystym, zdrowym środowisku.

Niestety, wedle Światowej Organizacji Zdrowia WHO, na świecie dziewięć na dziesięć osób oddycha zanieczyszczonym powietrzem, co przekłada się na 7 mln przedwczesnych zgonów każdego roku. O ile bez jedzenia czy wody człowiek przeżyje jakiś czas, o tyle bez powietrza umiera po kilku minutach. Powietrze to wspólne dobro o które powinniśmy dbać.

Sytuacja Polski jest nie do pozazdroszczenia – borykamy się ze smogiem, zanieczyszczeniami pyłowymi i rakotwórczym benzo(a)pirenem, a 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w naszym kraju. Z tego powodu, wg WHO, w Polsce umiera przedwcześnie ok. 45 tys. osób. Powodem takiej sytuacji jest w dużej mierze niska emisja wywołana spalaniem paliw kopalnych w przestarzałych instalacjach grzewczych oraz transport samochodowy.

Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza ma też konsekwencje dla zdrowia. To m.in. problemy z układem krwionośnym jak zawały serca, oddechowym jak problemy z oddychaniem i astma czy nerwowym jak udary mózgu i przedwczesne starzenie się mózgu.

W ostatnich latach obserwowana jest stopniowa poprawa jakości powietrza dzięki m.in. wprowadzonym normom jakości paliw, uchwałom antysmogowym czy programom rządowym (jak np. Czyste Powietrze, Mój Prąd), ale ciągle daleko nam do ideału.

Warto więc spróbować zmienić coś we własnym domu w myśl zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Jeżeli masz stary kocioł bądź używasz do ogrzewania paliw kopalnych takich jak węgiel, to może warto zastanowić się nad byciem bardziej eko?

PolREFF od wielu lat promuje ekologiczne technologie pozwalające na poprawę jakości powietrza. Zastanów się nad inwestycją w ogniwa fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Efekt ekologiczny w postaci zmniejszonej emisji zanieczyszczeń możesz sprawdzić w naszym bezpłatnym kalkulatorze oszczędności energii. Zobaczysz również jaki będzie efekt ekonomiczny inwestycji.

PolREFF udostępnia też Wirtualnego Doradcę Technologicznego, gdzie znajdziesz efektywne energetycznie produkty takie jak np. PV, kotły grzewcze, materiały do ocieplenia domu. Kredytów na inwestycję udzielają banki biorące udział w programie.

Ofertę PolREFF możesz uzupełnić o istniejące w Polsce programy dopłat, jak Program Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moje Ciepło, Stop Smog czy ulga termomodernizacyjna.

Razem zadbajmy o czyste powietrze dla nas i naszych dzieci.