enpl

(Polski) Jak co roku, 22 września, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, będący zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Mobilności. Inicjatywa ta ma zwrócić naszą uwagę na negatywne skutki korzystania z transportu indywidualnego i przekonać kierowców do korzyści z transportu zbiorowego.

W Polsce zanieczyszczenia powietrza są najczęściej kojarzone z emisją z kominów (fabryk, domów). Mało kto do emitentów zalicza również samochody. W tym dniu warto się zastanowić jak emisje z transportu wpływają na nasze zdrowie.

Każdego dnia wdychamy produkty uboczne naszej działalności – pyły zawieszone, benzo(a)piren, tlenki siarki czy azotu. Nie bez winy jest również transport, w tym głównie zanieczyszczenia pochodzące z silników diesla. W Polsce przypada średnio 617 samochodów na 1000 mieszkańców – to znacznie więcej niż w innych krajach UE. Średni wiek samochodu to 15 lat, a 35% samochodów ma więcej niż 20 lat. Często są to samochody w złym stanie technicznym. W Polsce jest też wysoki poziom importu samochodów zza granicy, często niedopuszczonych do eksploatacji w kraju pochodzenia ze względu na zbyt wysokie emisje1.

Transport drogowy odpowiada w Polsce za ponad 38% emisji szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu. Wdychamy też pyły powstałe ze ścierania się opon czy klocków hamulcowych[1].

Dlatego zachęcamy Państwa, aby w tym dniu, zostawić samochód i przesiąść się na inny rodzaj transportu – komunikację miejską (w tym dniu przejazdy są darmowe), rower, hulajnogę, a nawet skorzystać z możliwości spaceru jeżeli sytuacja na to pozwala. Być może taka akcja, raz do roku, zachęci Państwa do stałego korzystania z transportu innego niż samochód.

[1] Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, HEAL Polska, Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie i rozwój dzieci”.