enpl

Na całym świecie dziewięć na dziesięć osób oddycha zanieczyszczonym powietrzem, a około 7 milionów ludzi umiera każdego roku z powodu chorób i infekcji związanych ze złą jakością powietrza – to ponad pięć razy więcej niż liczba osób, które giną w wypadkach drogowych. Wpływ złej jakości powietrza na zdrowie na świecie szacuje się na 5,7 bln dolarów, co odpowiada 4,8% światowego PKB. Złej jakości powietrze wpływa nie tylko na zdrowie ludzi, ale ma również negatywne konsekwencje dla gospodarki, produktywności i turystyki. Wpływa na utratę różnorodności biologicznej, powoduje zakwaszenie gleby i jezior oraz zmniejsza plony zagrażając bezpieczeństwu żywnościowemu.

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, zainicjowany przez ONZ, to globalne wezwanie do działania w jednym, jednoczącym celu: czystym powietrzu dla wszystkich. Dzisiaj, 7 września święto to będzie obchodzone po raz pierwszy w historii, wzywając przywódców państwowych do współpracy w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

PolREFF od lat promuje działania związane z inwestycjami na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez udostępnienie finansowania na realizację inwestycji w poprawę efektywności energetycznej domów i mieszkań. W ramach programu dostępne są narzędzia oraz wsparcie techniczne. Kredytów udzielają partycypujące w programie banki. Klienci, którzy skorzystają z finansowania PolREFF mają również możliwość skorzystania z innych ulg dostępnych na rynku, np. z Ulgi Termomodernizacyjnej. Niektóre wydatki mogą być również finansowane w ramach rządowych programów takich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze.

Wspólnie świętujmy dzisiejszy dzień i zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby powietrze którym oddychamy było czyste. I pamiętajmy, że powietrze to nasze wspólne dobro.

Więcej informacji na: https://www.cleanairblueskies.org/