enpl

Według najnowszego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” rynek ten rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Obecnie największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji, co oznacza dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych.

Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i z udziałem przyrostu mocy wynoszącym 5,5% uplasowała się w pierwszej piątce w Unii Europejskiej. IEO ocenia, że na koniec 2020 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 2,5 GW. Prognozy IEO wskazują także, że obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku w stosunku do poprzedniego nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł.

Tegoroczne inwestycje będą skupione wokół prosumentów, w sektorze mikroinstalacji. Następnie w latach 2021-2022, wraz z kończącym się terminem realizacji projektów, które wygrały aukcje w latach 2018-2019, większość inwestycji skupi się w sektorze farm fotowoltaicznych.

Obserwowany wzrost inwestycji jest także spowodowany dostępnością finansowania – program Czyste Powietrze oraz mój Prąd. Istnieje również możliwość skorzystania z innych ulg dostępnych na rynku, np. z Ulgi Termomodernizacyjnej.

Również program PolREFF dostarcza informacji niezbędnych do przygotowania się do inwestycji w fotowoltaikę. Na stronie programu dostępne są narzędzia takie jak kalkulator czy Doradca Technologiczny. Na brakującą część finansowania kredytów udzielają partycypujące w programie banki.

źródło: Instytutu Energetyki Odnawialnej