enpl

Budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii w UE i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Jedynie 1 proc. budynków poddaje się co roku renowacji pod kątem efektywności energetycznej. Skuteczne działania mają zasadnicze znaczenie, aby Europa stała się neutralna klimatycznie do 2050 r. Około 34 mln Europejczyków nie stać na ogrzewanie domu. Dlatego też wsparcie dla renowacji zwiększających efektywność energetyczną budynków, stanowi także odpowiedź na ubóstwo energetyczne, wspiera zdrowie i dobrostan ludzi oraz przyczynia się do zmniejszenia ich rachunków za energię.

W związku z tym, 14 października Komisja Europejska opublikowała Strategię na rzecz fali renowacji (A Renovation Wave Strategy), której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynków. W ciągu najbliższych 10 lat, Komisja Europejska zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej 2-krotnie. Ma to spowodować poprawę jakości życia mieszkańców tych budynków, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, rozwój cyfryzacji oraz zwiększenie poziomu ponownego użycia i recyklingu materiałów. Planuje się, że do 2030 r. zostanie odnowionych 35 mln budynków i stworzonych zostanie do 160 tys. dodatkowych zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym.

Strategia będzie traktować priorytetowo trzy obszary działań:

źródło: Komisja Europejska