enpl

Dzień Czystego Powietrza jest obchodzony od 2005 r. i został ustanowiony przez Fundację Ekologiczną ARKA. Bez powietrza człowiek przeżyje zaledwie kilka minut. Dlaczego więc tak beztrosko je zanieczyszczamy? Wedle sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pt. „Jakość powietrza w Europie – 2020”, w 2018 r. sześć państw członkowskich przekroczyło unijną wartość dopuszczalną dla drobnego pyłu zawieszonego PM2,5. W tym mało zaszczytnym gronie, oprócz Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii i Włoch, znalazła się również Polska. Niestety sami się do tego przyczyniamy spalając w naszych domach paliwa kopalne, używając przestarzałych urządzeń grzewczych, czy paląc złej jakości paliwem. Do emisji szkodliwych substancji przyczynia się również transport, szczególnie pojazdy z silnikami diesla. A ekspozycja na zanieczyszczenia wpływa niekorzystnie na zdrowie – m.in. problemy z układem krwionośnym (zawały serca, zaburzenia rytmu serca), oddechowym (problemy z oddychaniem, astma) czy nerwowym (problemy z koncentracją, udar mózgu, przedwczesne starzenie się mózgu).

Można to zmienić i wpłynąć na jakość powietrza inwestując w technologie ekologiczne. PolREFF od wielu lat promuje działania związane z takimi inwestycjami dając możliwości finansowania inwestycji w poprawę efektywności energetycznej domów i mieszkań. PolREFF udostępnia narzędzia (np. kalkulator, Wirtualny Doradca Technologiczny) oraz wsparcie techniczne. Kredytów udzielają partycypujące w programie banki.

To nie wszystko. Osoby, które skorzystają z finansowania PolREFF mają również możliwość skorzystania z innych ulg dostępnych na rynku, np. z Ulgi Termomodernizacyjnej. Niektóre wydatki mogą być również finansowane w ramach rządowych programów takich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze.

Razem zadbajmy o czyste powietrze dla nas i naszych dzieci.