enpl

(Polski)

Ulga Termomodernizacyjna obowiązuje od stycznia 2019 roku. Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej na podstawie PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Ulga termomodernizacyjna przysługuje jako odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych (domów) i udokumentowanych w formie faktur VAT.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się: materiały budowlane i urządzenia oraz usługi demontażu starych urządzeń, instalacji/uruchomienia i regulacji nowych urządzeń czy też wykonanie audytu energetycznego. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych, tzn. jakie towary i usługi, można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Produkty, które kwalifikują się do Ulgi Termomodernizacyjnej znajdziesz również w Wirtualnym Doradcy Technologicznym.

Limit wydatków jaki przypada na podatnika PIT w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej to 53 tys. złotych. Odliczenia można dokonać w pełnej kwocie poniesionych wydatków, tzn. tyle ile wydasz – tyle możesz odliczyć od dochodu.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zatem, aby skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej należy:

Aby skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej nie ma obowiązku wykonania audytu energetycznego, czyli wykazania, na ile dokładnie poczynione wydatki polepszą warunki termiczne/techniczne Twojego domu.

Ważne: Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Więcej informacji: