Program PolREFF zaprezentowany na warsztatach energetycznych w Katowicach 6 grudnia 2017.

Ambasada Królestwa Danii oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zorganizowały 6 grudnia 2017 r. w Katowicach warsztaty „Zarządzanie Energią w Gminach – Czyste Powietrze. Likwidacja niskiej emisji i doradztwo dla mieszkańców”. 

Warsztaty były elementem budowania kompetencji w ramach polsko-duńskiej wymiany doświadczeń. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów oraz doradców energetycznych odpowiedzialnych za doradztwo w zakresie zarządzania energią w gminach oraz podejmowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej.

Polreff został zaprezentowany na warsztatach podczas prezentacji „Narzędzia wsparcia do zarządzania energią”. Pokazano czym jest program, jakie narzędzia są dostępne, a także jakie są możliwości pozyskania finansowania energooszczędnych inwestycji. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów.

spotkanie_katowice_6_12_2017_.jpg

spotkanie_katowice_6_12_2017_.jpeg