POLREFF + ULGA PODATKOWA


Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych (PolREFF) oferuje finansowanie na realizację inwestycji zmniejszających zużycie energii w budynkach mieszkalnych. Kredyty można uzyskać w bankach uczestniczących w programie. Inżynierowie PolREFF wyselekcjonowali i zweryfikowali urządzenia i produkty energooszczędne, a następnie udostępnili je na liście Wirtualnego Doradcy Technologicznego. Wszystkie prezentowane urządzenia spełniają parametry techniczne wymagane przez program Czyste Powietrze oraz Ulgę Termomodernizacyjną, co sprawia, że realizujący inwestycję mogą liczyć zarówno na ulgę podatkową, jak i dotację (po spełnieniu wszystkich innych wymogów).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Z kredytu PolREFF może skorzystać każda osoba indywidualna, która poszukuje finansowania dla planowanego w swoim domu lub mieszkaniu przedsięwzięcia remontowego lub modernizacyjnego, którego efektem będzie między innymi osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii. Kredyty udzielane są przez banki uczestniczące w programie PolREFF.

Osoby indywidualne, płatnicy podatku PIT, będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, które w ramach kredytu PolREFF zrealizowali przedsięwzięcie termomodernizacyjne, mogą skorzystać z odliczeń podatkowych w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej oraz uzyskać dotację w ramach programu Czyste Powietrze.

JAK TO DZIAŁA?


Ulga Termomodernizacyjna obowiązuje od stycznia 2019 roku (pierwsze rozliczenie PIT w 2020). Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej na podstawie PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Ulga termomodernizacyjna przysługuje jako odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych (domów) i udokumentowanych w formie faktur VAT.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się: materiały budowlane i urządzenia oraz usługi demontażu starych urządzeń, instalacji/uruchomienia i regulacji nowych urządzeń czy też wykonanie audytu energetycznego.

Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych, tzn. jakie towary i usługi, można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Produkty, które kwalifikują się do Ulgi Termomodernizacyjnej znajdziesz również w Wirtualnym Doradcy Technologicznym.

Limit wydatków jaki przypada na podatnika PIT w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej to 53 tys. złotych. Odliczenia można dokonać w pełnej kwocie poniesionych wydatków, tzn. tyle ile wydasz – tyle możesz odliczyć od dochodu. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zatem, aby skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej należy:
  • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne – nie ma tu obowiązku wykonania audytu energetycznego przed rozpoczęciem inwestycji,
  • kupić towary, produkty i usługi, które znajdują się w wykazie kosztów kwalifikowalnych
  • zbierać imienne FV dokumentujące poniesione koszty kwalifikowaneodliczać od przychodu poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok, w deklaracji rocznej PIT
  • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat (np. rozpoczęcie – pierwszy poniesiony wydatek – kwiecień 2019 – zakończenie inwestycji nie później niż 31 grudnia 2022 r.).

Aby skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej nie ma obowiązku wykonania audytu energetycznego, czyli wykazania, na ile dokładnie poczynione wydatki polepszą warunki termiczne/techniczne Twojego domu.

Na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów dostępne są objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi termomodernizacyjnej (z 9 dnia września 2019 r.) - zobacz.
korzysci2_polreff.jpg