O PROGRAMIE POLREFF

WSPARCIE MODERNIZACJI DOMÓW
I MIESZKAŃ

PolREFF, czyli Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych został zainicjowany i jest rozwijany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Wsparcia udzielają mu Ministerstwo Finansów wraz z TaiwanBusiness EBRD Technical Cooperation Fund oraz EBRD Shareholders Special Fund poprzez finansowanie Wsparcia Technicznego Programu.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla właścicieli mieszkań i domów mieszkalnych w modernizacjach i remontach oraz walka ze SMOGIEM. Ma to miejsce poprzez udostępnienie finansowania dla właścicieli domów i mieszkań na wykonanie przedsięwzięć modernizacyjnych mających na celu podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawę komfortu życia w budynkach mieszkalnych.

Przedsięwzięcia modernizacyjne finansowane w ramach PolREFF poprzez partycypujące banki, mogą kwalifikować się zarówno do wsparcia dotacyjnego z programu Czyste Powietrze, jak i zwrotu podatku w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej.

W ramach PolREFF, EBOiR przeznaczył 200 milionów euro, które za pośrednictwem banków uczestniczących w programie, będą przekazane w formie kredytów właścicielom domów oraz mieszkań, umożliwiając im realizację przedsięwzięć modernizacyjnych prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej budynków.

Unikalną korzyścią towarzyszącą finansowaniu EBOiR jest możliwość uzyskania bezpłatnej porady niezależnych ekspertów – inżynierów oraz skorzystanie z ich wiedzy i doświadczeń za pośrednictwem banków uczestniczących w PolREFF.


para_o-programie-small.jpg


KTO SKORZYSTA Z PROGRAMU PolREFF?

Program skierowany jest przede wszystkim do osób indywidualnych - właścicieli mieszkań i domów mieszkalnych i dla tej grupy przygotowana jest oferta kredytowa przez dwa banki uczestniczące w programie: BZ WBK (Kredyt na ekoremont, oferta ważna do 31.12.2017 r.) oraz Euro Bank S.A. (Pożyczka energooszczędna, Kredyt hipoteczny EKOlogiczny).

Z kredytów oferowanych w ramach programu PolREFF będą mogły również skorzystać spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, firmy developerskie i dostawcy materiałów i urządzeń energooszczędnych,  o ile banki uczestniczące w programie zaoferują kredyty również i tym podmiotom. W chwili obecnej jednakże nie są one dostępne w ofercie banków uczestniczących.

WSPARCIE TECHNICZNE

Program PolREFF wdrażany jest przez Konsultanta Projektu - konsorcjum kierowanym przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) i wpieranym przez międzynarodową firmę doradczą DAI Europe.   

Na potrzeby programu utworzony został zespół, w skład którego wchodzą inżynierowie - eksperci w obszarze efektywności energetycznej, eksperci finansowi i marketingowi.

Rolą Konsultanta Projektu jest:

- wdrożenie i monitorowanie realizacji programu
- wsparcie marketingowe i informacyjne
- wsparcie banków uczestniczących w programie w obszarze marketingu oraz oceny
  technicznej   projektów inwestycyjnych realizowanych przez kredytobiorców,
  transferu wiedzy w obszarze  efektywności energetycznej oraz OZE
- wsparcie osób indywidualnych oraz podmiotów objętych programem w ocenie,  
przygotowaniu i realizacji projektów modernizacyjnych i inwestycyjnych finansowanych w ramach programu PolREFF. 


BANKI UCZESTNICZĄCE

Finansowanie projektów remontowych i modernizacyjnych podnoszących energooszczędność w ramach programu PolREFF realizowane jest za pośrednictwem dwóch banków uczestniczących w programie:     
BZ WBK (do 31.12.2017 r.) oraz Euro Bank S.A.