KONKURS POLREFF

polreff_doradca-small.jpg

Remontujesz dom lub mieszkanie, wymieniasz kocioł grzewczy lub okna na energooszczędne, ocieplasz ściany, dach, a może instalujesz panele słoneczne lub pompę ciepła?Podziel się z nami informacjami o swojej inwestycji i weź udział w Konkursie PolREFF!

 

polreff_doradca-small.jpg polreff_doradca-small.jpg
nagroda1000-pas.png nagroda4000-pas.png

Pierwszych 50 osób, które podpiszą umowę kredytową w ramach programu PolREFF z bankiem uczestniczącym w programie – BZ WBK i sfinansują kredytem inwestycję: remont lub modernizację swojego domu lub mieszkania, a po jej zakończeniu wypełnią konkursowy formularz zgłoszeniowy, otrzyma nagrody gwarantowane – karty podarunkowe o wartości 1000 zł do zrealizowania w sklepach RTV EURO AGD na terenie całego kraju.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, zarówno nagrodzonych nagrodami gwarantowanymi, jak i tych nadesłanych po ich wyczerpaniu, zostanie wyłonionych 5 inwestycji, które przyniosą największe oszczędności energii. Autorzy 5 wyłonionych zgłoszeń otrzymają nagrody główne – karty podarunkowe o wartości 4000 zł do zrealizowania w sklepach RTV EURO AGD na terenie całego kraju. Zgłoszenia można wysyłać do 31 października 2017 roku.

nagroda 1000 zł nagroda 4000 zł
licznik nagród

Jak wziąć udział w KONKURSIE

• Po podpisaniu umowy na kredyt udzielony w ramach programu PolREFF w banku BZ WBK, zapoznaj się z zasadami KONKURSU i pobierz instrukcję w jaki sposób przygotować informacje o Twojej inwestycji, aby spełnić warunki otrzymania nagrody.
• Po zakończeniu inwestycji wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.
• Pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz INSTRUKCJĘ WYPEŁNIENIA FORMULARZA
komorka.png

ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w KONKURSIE muszą być spełnione następujące warunki:
  a) podpisanie umowy kredytu oferowanego w ramach programu PolREFF przez jeden z banków uczestniczących w programie (BZ WBK),
  b) przeznaczenie uzyskanych w kredycie środków na cele związane z modernizacją domu mieszkalnego/mieszkania, w rezultacie której osiągnięte będą oszczędności energii lub na instalację odnawialnych źródeł energii. Szczegółowa lista przedsięwzięć objętych programem znajduje się w sekcji: Jakie przedsięwzięcia remontowe lub modernizacyjne kwalifikują się do KONKURSU,
  c) zrealizowanie i ukończenie inwestycji,
  d) wypełnienie konkursowego formularza zgłoszeniowego i podanie w nim wszystkich wymaganych informacji,
  e) w przypadku, gdy nie wiesz co wpisać w danym polu formularza zgłoszeniowego, skontaktuj się z infolinią programu PolREFF,
  f) w przypadku niewypełnienia wszystkich wymaganych pól lub niepodania w nich wymaganych informacji, formularz zostanie uznany za niekompletny i nie będzie uwzględniony w Konkursie. Informacja o zgłoszeniu niekompletnego formularza wraz ze wskazaniem brakujących informacji będzie przesłana na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Data wysłania kompletnego formularza zgłoszeniowego zdecyduje o tym, czy otrzymasz nagrodę gwarantowaną.
 3. Informacje o zdobywcach Nagród Gwarantowanych zostaną przekazane przez organizatora Konkursu po weryfikacji Zgłoszeń w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, drogą mailową lub telefoniczną.
 4. 50 pierwszych osób, liczonych w kolejności wysłania kompletnego formularza zgłoszenia otrzyma kurierem przedpłacone karty podarunkowe o wartości 1000 zł do zrealizowania w sklepach RTV EURO AGD.
 5. Licznik na stronie Konkursu przedstawia aktualny stan dotyczący liczby przyznanych nagród gwarantowanych.
 6. Wszystkie kompletnie wypełnione i przesłane formularze zgłoszeniowe (w tym te przesłane po wyczerpaniu nagród gwarantowanych oraz nagrodzone nagrodami gwarantowanymi) wezmą również udział w wyłonieniu 5 najlepszych inwestycji zrealizowanych przez uczestników Konkursu. Kryterium oceny inwestycji będzie wysokość rocznych oszczędności energii w kWh w skali roku, uzyskana w rezultacie modernizacji, odniesiona do powierzchni użytkowej budynku/mieszkania, którego dotyczyła inwestycja.
 7. Obliczenia oszczędności w zużyciu energii będą realizowane przez inżynierów programu PolREFF w oparciu o ogólne zasady programu przyjęte dla wyliczania oszczędności energii dla wszystkich sfinansowanych w ramach Programu i zrealizowanych inwestycji.
 8. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach jednej umowy kredytowej mogą zostać zgłoszone jednokrotnie. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać tylko za pośrednictwem konkursowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.polreff.org do dnia 31 października 2017 r.
 9. Informacje o zdobywcach nagród głównych zostaną przekazane do dnia 17 listopada 2017 r. przez organizatora Konkursu drogą mailową oraz telefoniczną.
 10. Nagrody główne – karty podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów RTV EURO AGD o wartości 4000 zł zostaną przesłane do zwycięzców firmą kurierską do 30 listopada 2017 r.
 11. Organizator Konkursu opłaci podatek dochodowy od każdej z przekazanych nagród bezpośrednio do Urzędu Skarbowego osoby nagrodzonej.
Szczegółowe informacje o Konkursie dostępne są w REGULAMINIE KONKURSU.

Pobierz REGULAMIN KONKURSU.

Jakie inwestycje remontowe lub modernizacyjne kwalifikują się do Konkursu?

Do Konkursu można zgłosić inwestycje remontowe lub modernizacyjne domu mieszkalnego lub mieszkania, których rezultatem będzie obniżenie zużycia energii. Do Konkursu można również zgłosić inwestycje w zastosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak: instalacja kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i innych.

Poniżej prezentujemy listę przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych objętych programem PolREFF, które kwalifikują się do KONKURSU.
Inwestycja może zawierać więcej niż jedno przedsięwzięcie wykazane na liście.

 • wymiana okien
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • ocieplenie stropu piwnicy
 • ocieplenie podłogi
 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie dachu, stropu nad najwyższą kondygnacją
 • modernizacja instalacji ogrzewania
 • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 • wymiana źródła ciepła np. kotła grzewczego
 • zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła
 • modernizacja oświetlenia
 • instalacja pomp ciepła (w tym rewersyjnych – z klimatyzacją)
 • instalacja termicznych kolektorów słonecznych
 • instalacja paneli fotowoltaicznych (wytwarzających energię elektryczną)

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja inwestycja przyniesie oszczędności w zużyciu energii, skontaktuj się z naszymi inżynierami
za pośrednictwem infolinii: 22 395 51 24 lub napisz: helpline@polreff.org.

Jakie informacje o inwestycji będą potrzebne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego?

1. Dane osobowe i adres korespondencyjny, pod który wyślemy nagrodę oraz adres właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od nagrody w US, jeżeli jest inny.
2. Numer umowy kredytowej, niezbędny do weryfikacji (w Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które podpisały umowę kredytową w ramach programu PolREFF udzieloną przez jeden z banków uczestniczących w programie (BZ WBK).
3. Informacje o zrealizowanym przedsięwzięciu remontowym lub modernizacyjnym, niezbędne do zweryfikowania, czy kredyt został przeznaczony na cele określone w programie PolREFF.

polreff_doradca-small.jpg

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO