FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o podanie danych osoby zgłaszającej projekt do Konkursu.

Adres korespondencyjny, pod który wyślemy nagrodę

Adres dla Urzędu Skarbowego (jeśli jest inny niż korespondencyjny)

INFORMACJE O MODERNIZOWANYM BUDYNKU/MIESZKANIU I ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI

TYP BUDYNKU (zaznacz właściwe pole)

OKRES BUDOWY BUDYNKU (zaznacz właściwe pole)

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU/MIESZKANIA (wpisz powierzchnię w m2)

ZAZNACZ RODZAJ ZREALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (może być więcej niż jeden typ)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Możesz dodać maksymalnie
6 plików
Zdjęcia lub filmik obiektu przed jego remontem lub modernizacją Maksymalna wielkość pliku: 257MB
Możesz dodać maksymalnie 6 plików.
Wskazówka: zdjęcie lub filmik (może być zrobiony telefonem) powinien przedstawiać np. stare okna, stary kocioł grzewczy przed ich wymianą, elewację budynku, dach przed ociepleniem. Jeśli zapomniałeś zrobić zdjęcie przed rozpoczęciem remontu, możesz w zamian załączyć zdjęcia faktury potwierdzającej zakup danego urządzenia lub materiałów, sfinansowany zaciągniętym kredytem.
Możesz dodać maksymalnie
6 plików
Zdjęcia lub filmik obiektu po ukończeniu inwestycji
Możesz dodać maksymalnie 6 plików.
Wskazówka: zdjęcie lub filmik (może być zrobiony telefonem) powinien przedstawiać np. zamontowane już nowe okna, nowy kocioł grzewczy, ocieploną elewację budynku, dach po ociepleniu.
Jeżeli masz problem z wypełnieniem formularza, bądż dołączeniem plików zdjęciowych lub filmowych, skontaktuj się z Organizatorem Konkursu pod adresem e-mail: konkurs@polreff.org

OŚWIADCZENIE