FINANSOWANIE TWOJEJ INWESTYCJI

BANKI UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

Finansowanie projektów remontowych i modernizacyjnych podnoszących energooszczędność w ramach programu PolREFF realizowane jest za pośrednictwem banków uczestniczących w programie.

Obecnie bankiem, który podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju o przystąpieniu do programu PolREFF jest bank BZ WBK.

Pierwsze wnioski o kredyt umożliwiające sfinansowanie modernizacji budynków mieszkalnych będą przyjmowane od początku listopada 2016 roku, w lokalnych oddziałach banku.

Informujemy, że przy składaniu w oddziale banku wniosku o kredyt w ramach programu PolREFF niezbędne będzie podanie daty budowy budynku, którego modernizacja ma zostać sfinansowana oraz jego powierzchni użytkowej. Informacje o zamieszkiwanym budynku można znaleźć w dokumentacji technicznej budynku lub w akcie notarialnym.


logo_bzwbk2.jpg

ziomek2_55029.png